รู้จักคุณาลัย
ประวัติบริษัท
คุณาลัย สร้างพื้นที่ สร้างความสุข
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

หลังจากที่คุณประวีรัตน์ เทวอักษร (Founder) จบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการบริหารจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กลับมาเริ่มทำงานด้านพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรและสั่งสมประสบการณ์จากครอบครัว

จากการเรียนรู้งานได้ประมาณ 10 ปี จึงนำมรดกทางความรู้มาสู่การเปิด บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด ในปี 2550 ร่วมกับคุณคุณา เทวอักษร ผู้เป็นสามี โดยเริ่มที่ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท

จากนั้นจึงพัฒนาต่อยอดสู่การบริหารเชิงสร้างสรรค์ ทำให้วันนี้ เราเติบโตในฐานะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีวิสัยทัศน์เปิดกว้างในการสร้างสรรค์โครงการ โดยเฉพาะการสร้างพื้นที่ชุมชนเมือง สร้างความสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...

คุณาลัย... สร้างพื้นที่ สร้างความสุข...
เรามุ่งมั่นในการยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวคนไทย ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตด้วย ‘ที่อยู่อาศัย’ หลากหลายรูปแบบ

มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ ‘พื้นที่’ ให้สามารถสร้าง ‘ความสุข’ อยู่สบาย ดูแลง่าย มากด้วยประโยชน์ใช้สอย ให้ทุกครอบครัวได้มีโอกาสต่อเติมรูปแบบชีวิตในแบบของตนเอง ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสุข
บริษัท วิลล่า คุณาลัย มีวัตถุประสงค์ใช้หลัก Art & Science Collaboration ในการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นอิสระและแข็งแกร่งในขนาดที่พอดี เราได้เริ่มเปิดการขาย ที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ปี 2551 โดยมีสินค้าหลักคือบ้านแฝด บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์ภายใต้ชื่อโครงการวิลล่า คุณาลัย 1, 2 และ 3 ซึ่งได้ผลการตอบรับที่ดีมาก จึงเป็นส่วนสำคัญของกำลังใจที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดโครงการ "คุณาลัย เวสต์เกท" โครงการขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยศักยภาพการเติบโต ภายใต้วิสัยทัศน์ในการทำโครงการให้เป็น "เมืองที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบที่สุดในบางบัวทอง" ผ่านการเติบโต ทางด้านทุนจดทะเบียนที่ 225 ล้านบาทในปัจจุบัน

โครงการ คุณาลัย เวสต์เกท เป็นโครงการขนาดใหญ่ บนถนน บ้านกล้วย - ไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งพื้นที่ในการพัฒนาเป็น โครงการย่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วย บ้านแฝด บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ โดยมีโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 6 โครงการ: 1) โครงการคุณาลับ คอร์ทยาร์ด 2) โครงการคุณาลัย ซิมโฟนี 3) โครงการคุณาลัย บีกินส์ 4) โครงการคุราลัย พอลเลน 5) โครงการคุณาลัย จอย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ โครงการคุณาลัย จอย ออน 314