โครงการ
โปรโมชั่น
ข่าวสารและกิจกรรม
มีเดีย
รู้จักคุณาลัย
รู้จักคุณาลัย
รางวัลเเห่งความสำเร็จ
รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น AREA 2560
โครงการ คุณาลัย คอร์ทยาร์ด ของเรา ได้รับคัดเลือกให้เป็น “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2560” รางวัลแห่งความภาคภูมิจาก Agency for Real Estate Affairs (AREA) เป็นปีที่สอง เมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่โครงการที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคมโดยรวมอย่างเด่นชัด 
รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.area.co.th/thai/corporate/co_previews.php?strquey=previous%2Fco_788.htm
 
รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น AREA 2558
บจก. เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้จัดทำโครงการมอบรางวัลโครงการที่อยู่อาศัยดีเด่น ประจำปี 2558 ให้กับโครงการที่ดี มีคุณภาพ คุ้มค่าน่าซื้อซึ่ง โครงการคุณาลัย พราว ถนนบ้านกล้วย – ไทรน้อย ได้รับรางวัล อันดับ 1 ในประเภทบ้านเดี่ยวราคาปานกลาง 
รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม http://www.area.co.th/thai/corporate/co_previews.php?strquey=co_activ477.htm